Course curriculum

 • 1

  Meditatioune

  • 🧘 De Bierg (Klangreess)

  • 🧘 Klangmeditation N°1

  • 🧘Otemmeditatioun

  • 🧘 Um Mier (Klangreess)

  • 🧘 Gong Meditatioun N°1

  • 🧘 Übung wann s du Kappwéi hues

  • 🧘 Zereck an d'Rou (Klangreess)

  • 🧘Eng guidéiert Meditation mam Thierry vun Grounded

  • 🧘 Klangmassage (Klangreess)

  • 🧘 Klangmeditation N°2

  • 🧘 Übung fir bei Stress

  • 🧘 Sëcher Plaz (Klangreess)

   APERÇU GRATUIT
  • 🧘 Gong Meditatioun N°2

  • 🧘Übung wann s du Réckwéi hues

  • 🧘 Laachen (Klangreess)

  • 🧘Otembeobachtung

   APERÇU GRATUIT
  • 🧘 D'Quell (Klangreess)

  • 🧘 Gong Meditatioun N°3

  • 🧘 Eng einfach Meditatioun (Klangreess)